Julkinen oikeusapu, talous- ja velkaneuvonta

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapupalvelujen tarjoaminen. Toimisto kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.