Toimeentulotuki

Ajanvaraus puhelimitse klo 9.30-10.30
kysy sosiaalityöntekijää vaihteesta puh. (06) 221 6200

Hakemuslomake (pdf, 122 kB)

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo ja edistää ihmisten itsenäistä selviytymistä.

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos on tuen tarpeessa, eikä pysty hankkimaan toimentuloaan omalla työllään, varoillaan, etuuksilla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Vuoden 2017 alusta lukien perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Kela ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Kunta myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Sinulla tulee olla Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, kun haet täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnasta.