Päihdehuolto


Sosiaalipalveluna tarjotaan päihdehuoltolain mukaiset päihdepalvelut asukkaille. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Avohoidosta huolehtivat pääasiassa Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän K5 päihdekoordinaattorit. Päihdekoordinaattorit pitävät päihdehuollon vastaanottoa jokaisessa jäsenkunnassa. Päihdehuolto tarjoaa tietoa, neuvontaa, tukea ja terapiaa avohoidon piirissä. Päihdekoordinaattori auttaa katkaisu- ja vieroitushoitoon sekä kuntoutukseen hakeutumisessa ja tukiasunnon etsinnässä. Jälkihoitoa järjestetään avohoidon piirissä.

Psykososiaalisen yksikön vaihteen kautta ajanvaraus päihdekoordinaattoreille: 06 224 1831

Kunnalla on Vaasan kaupungin kanssa sopimus Vaasan kaupungin A-klinikka ja akuuttiaseman käytöstä. Palvelu sisältää myös he, jotka tarvitsevat kiireellistä päihdehuoltoa.

Jos avohoidon piirissä olevat palvelut eivät ole riittävät tai tarkoituksenmukaisia voi myös kuntoutuslaitos tulla kysymykseen. Laitoksessa annettavaa päihdehuoltoa varten tarvitaan kunnasta maksusitoumus.

Lisätietoja kysymyksiin koskien päihdehuoltoa antavat päihdekoordinaattorit, sosiaalitoimisto ja terveyskeskus puh. 06 221 6200.