Sosiaalipalvelu

Sosiaalityö

Ajanvaraus puhelimitse klo 9.30-10.30 vaihteen kautta,
puh. 06 221 6200, kysy sosiaalityöntekijää.

Käyntiosoite
Lapväärtintie 10 (Perhekeskuksen sisäänkäynti)
64100 Kristiinankaupunki

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 15 §:n mukaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, löytää ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin ja näin säilyttää ja edistää asukkaiden yksilöllistä sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityö kohdistuu joko yksittäisiin henkilöihin tai perheisiin.

Voit käyttää sosiaalityön palveluja:

  • kun tarvitset tietoa palveluista ja etuuksista
  • perheen ristiriitatilanteissa
  • kun tarvitset neuvoa ja apua kasvatukseen liittyvissä asioissa
  • kun elatustuki- tai huoltosopimuksen laatiminen ajankohtaistuu
  • kun lapsi, nuori tai perhe tarvitsee apua
  • kun taloudellinen tilanne on ajautunut umpikujaan
  • kun tarvitset apua päihdeongelmissa ja mielenterveydessä
  • kun tarvitset neuvontaa vammaispalveluista

Sosiaalipäivystys

Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön mukaan kunnan tulee taata, että kaikilla asukkailla on oikeus välittömiin ja kiireellisiin sosiaalipalveluihin erilaisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ympäri.

Kiireellistä sosiaalipalvelua voidaan tarvita lastensuojeluasioissa ja perhekriiseissä tai kun henkilö jää äkillisesti ilman perushoivaa tai on selviytymisvaikeuksissa. Sosiaalipäivystyksestä saa virka-apua ja konsultaatiota sekä kriisiapua tarpeen vaatiessa.

Virka-aikana vastaa Kristiinankaupungin kaupunki kiireellisen sosiaalipalvelun järjestämisestä. Arkisin ja normaalina työaikana kunnan omat sosiaalityöntekijät hoitavat kiireelliset asiat.
Ota yhteyttä kaupungin vaihteen kautta puh. 06 221 6200, kysy sosiaalityöntekijää.

Virka-ajan jälkeen klo 16.00 - 08.00 ja viikonloppuisin kiireellistä sosiaalipalvelua antaa Pohjanmaan sosiaalipäivystys, puh. 06 325 2347 tai 112.