Potilasasiamies

Potilasasiamies

   
Laki potilaan asemasta ja oikeudesta (785/1992) edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on nimetty potilasasiamies.

 

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

    
–    neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
–    neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.
–    tiedottaa potilaan oikeuksista
–    toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

 

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esim.

     
–    hoitoon pääsyä tai joutumista
–    ongelmia tiedonsaannissa
–    potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista
–    potilas- tai lääkevahinkoepäilyä
–    rekisteritietojen tarkastusta
–    tietosuojaa
–    tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun

Mikäli potilas on tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää, on hyvä keskustella asiasta lääkärin tai
hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Mikäli asia ei selviä, on mahdollisuus ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamieheen saa yhteyttä jättämällä soittopyynnön Kristiinankaupungin perusturvakeskuksen vaihteeseen.
Potilasasiamies ottaa yhteyttä mahdollisimman pian.

Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Katso laki potilaan asemasta ja oikeuksista www.finlex.fi.


Yhteystiedot:      Kristiinankaupungin perusturvakeskus
                           Potilasasiamies Susanne Nygård-Kukko
                           Puh. (06) 2218 411 (vaihde)
                           susanne.nygard@krs.fi 

Ohjeet muistutuksen tekoon 

Lomake: Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus