Lastenneuvola

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta

Ma-pe klo 8.30-9.30 puh. (06) 221 8480

Kristiinankaupungin neuvola
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki

 

Lastenneuvolan terveydenhoitajat ovat                       

Tuula Sandberg             040 508 5577
Ann-May Lövdahl          040 737 2116

Lastenneuvolan lääkäri

Charlotte Grönvik

Lasteneuvola

Lastenneuvola palvelee kaikkia alle kouluikäisten lasten perheitä. Lastenenuvolatyön tavoite on edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Neuvolan tehtävä on myös tukea vanhemmuutta ja edistää koko perheen hyvinvointia.

Neuvolapalveluihin kuuluvat vastaanottotoiminta, puhelinneuvonta, kotikäynnit ja ryhmätoiminta. Säännölliset terveystarkastukset  muodostavat perustan neuvolatoiminnalle. Neuvolakäyntien määrät voivat vaihdella lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Tarkastusten sisältö noudattaa kansallisia suosituksia. Lapsille tarjotaan rokotusohjleman mukaiset rokotukset. Terveydenhoitajat ja neuvolalääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä ja tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan muiden palveluiden piiriin.

Lastenneuvolassa ei hoideta akuutteja sairauksia, vaan silloin hakeudutaan lääkärinvastaanotolle terveyskeskukseen. Mikäli vanhemmat tarvitsevat työnantajalleen todistuksen sairaan lapsensa hoitamisesta, tulee neuvolaan ottaa yhteys heti lapsen sairastuttua. Tarttuvaan tautiin ( flunssa, vatsatauti ) sairastunutta lasta ei saa tuoda neuvolatarkastukseen tartuntariskin vuoksi.  Silloin sovitun neuvola-ajan voi perua ja saada uuden vastaanottoajan.
 

Lastenneuvolan määräaikaistarkastukset

 

2vko

4-6vko

2kk & 3kk

4kk

5kk

6kk, 8kk & 10kk

12kk & 14kk

18kk

2v

3v

4v

5v

6v

Terv.hoi.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lääkäri

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

Rokotus

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

Laaja

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

LENE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

Lastenneuvolaan ovat kaikki perheenjäsenet tervetulleita. Molempien vanhempien toivotaan pääsevän mukaan ainakin ns. laajoihin terveystarkastuksiin, jotka ovat 4 kk, 18 kk ja 4 vuoden iässä.

Lastenneuvolassa on käytössä LENE-tutkimusmenetelmä 3-6 -vuotialle lapsille (LENE= leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio). Tutkimukseen sisältyy  kasvun seurannan lisäksi näön-ja kuulontutkimus sekä lapsen motorisia taitoja, kielenkehitystä ja vuorovaikutusta kartoittavia osioita.