Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoite on edistää ja tukea oppilaan ja opiskelijan terveyttä ja kehitystä. Tärkeä osa työssä on tunnistaa tekijöitä jotka voivat vaarantaa lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä ja puuttua näihin ajoissa. Kouluterveydenhoitaja tekee läheistä yhteystyötä vanhempien, opettajan ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuollossa toimii kaksi terveydenhoitajaa:

Kouluterveydenhoitaja Sofia Berglund0407052339 (ma-pe klo 8-16)
- Kantakaupungin koulu

- Kristinestads skola

- Lappfjärds skola

Kouluterveydenhoitaja Therese Ekholm, 0401983868 / 0405450337 (ti-pe klo 8-16)
- Härkmeri skola
- Kristiinanseudun yläaste ja lukio (Tuula Sandberg osittain myös)
- Kristinestads högstadieskola och gymnasium

- Lappfjärds folkhögskola, Axxell (Ann-May Lövdahl)

Koululääkäri Charlotte Grönvik työskentelee päivä viikossa kouluterveydenhuollossa. Ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta.

 

Tällä hetkellä:

Kouluterveydenhoitaja Eva Norrgård, vuorotteluvapaalla (joulukuu 2020)

Kouluterveydenhoitaja Erica Widberg, äitiyslomalla (elokuu 2021)


Kouluterveydenhuollon ehkäisevään työhön kuuluvat

  • terveystarkastukset joihin sisältyy mm. kasvun ja kehityksen seuranta, ryhti, näkö ja kuulo.
  • psyykkisen kehityksen tukeminen
  • tervellisiin elämäntapoihin ohjaaminen
  • rokotusten täydentäminen ja seuraaminen
  • seksuaalikasvatus ja ehkäisyneuvonta
  • seurata ja tukea oppilaita joilla on terveysriskejä
  • tehdä yhteystyötä huoltajien, oppettajien ja muun oppilashuoltohenkilökunnan kanssa
  • kartoittaa kouluymäristön turvallisuus ja terveellisyys 
  • sairaanhoito

Jos vanhemmat tarvitsevat todistuksen sairaan lapsen hoidon vuoksi, kouluterveydenhuoltoon on otettava yhteyttä samana päivänä.

Terveystarkastukset

Kouluterveydenhuollossa tehdään vuosittain terveystarkastuksia ja niihin kuuluu aina yksilöllinen terveysneuvonta. Laaja terveystarkastus tehdään 1, 5 ja 8 lk. Laajaan terveystarkastukseen osallistuu terveydenhoitaja, lääkäri, huoltaja sekä oppilas. Huoltajat ovat myös tervetulleita muihin terveystarkastuksiin, ystävällisesti ilmoita jos haluat osallistua.

Onko sinulla huoltajana kysymyksiä jotka liittyvät lapsesi terveyteen tai hyvinvointiin ota meihin yhteyttä!

Linkit

Neuvokas perhe - neuvokasperhe.fi
Syö hyvää! - syohyvaa.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto - mll.fi
Vanhempainliitto - vanhempainliitto.fi
Mielenterveystalo - mielenterveystalo.fi
Ehkäisevä päihdetyö - ehyt.fi
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos - thl.fi