Kriisiryhmä

TIETOA KRIISIRYHMÄTOIMINNASTA K5-YHTEISTOIMIALUEELLA


Jokaisella terveyskeskusalueella (Maalahti-Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki) on oma paikallinen kriisiryhmä. Nämä vastaavat psykologisesta jälkipuinnista (debriefing) traumaattisten onnettomuuksien yhteydessä, joissa on ollut kuoleman- tai ”läheltä piti”-tapauksia. Debriefing-jälkipuintisessioita järjestetään lähipäivinä traumaattisen onnettomuuden jälkeen. Henkistä ensiapua traumaattisten tapahtumien yhteydessä antaa, kuten aikaisemmin, terveyskeskuksien ensihoitohenkilökunta.


Kriisiryhmä-asian hälyttäminen
Hälytys tehdään ensisijaisesti Psykososiaaliseen yksikköön
• Puh. 06-2241831
• Arkipäivisin klo 8-16
Psykososiaalisen yksikön johto, ottaa yhteyttä siihen paikalliseen kriisiryhmään, jota asia koskee.