K5

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä

K5 kotisivu

Keskushallinto
Erikintie 15
66100 Maalahti, Suomi
050-5680890
info@kviisi.fi

Psykososiaalinen yksikkö
Närpiöntie 4
64200 Närpiö, Suomi
06-2241831

Psykososiaalinen yksikkö Kristiinankaupungissa
Kriisiryhmä
Puheterapia
Muistineuvola
Päihdekoordinaattori
Palliatiivinen hoito
Maaseutuhallinto

Geriatrian osaamiskeskuksen perustaminen
Tavoitteena toimiva hoito kotona (pdf, 1Mt)

Kuntayhtymän tehtävä

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaisesti demokraattisessa järjestyksessä taata yhteistoiminta-alueen asukkaille lakisääteiset terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkunnilleen perusterveydenhuollon palvelut kansanterveyslain (66/72) mukaisesti ja lisäksi järjestää Korsnäsille, Kristiinankaupungille, Maalahdelle ja Närpiölle sosiaalihuollon palveluja sosiaalihuotolain (710/82) mukaisesti. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää Kaskisille perusterveydenhuoltoon läheisesti liittyviä sosiaalihuollon palveluja. Kuntien maaseutuhallinot siirtyivät kuntayhtymän alaisuuteen 1.1.2012 alkaen. Kuntayhtymä ei järjestä lasten päivähoitoa


Tilaaja-tuottajamalli

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä toimii tiilaja-tuottajamallin mukaisesti. Mallissa kuntayhtymä toimii tilaajana, mikä tarkoittaa, että kuntayhtymä päättää palvelujen laajuudesta, laadusta ja tuotantotavasta yhteistoiminnassa jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymä voi järjestää palvelut joko omana tuotantona, jäsenkuntien toimesta tai kolmannelta osapuolelta hankittavana ostopalveluna.


Päätöksenteko kuntayhtymässä

Kuntayhtymän toimielimet ovat yhtymävaltuusto, tarkastuslautakunta, yhtymähallitus, maaseutuhallinto ja hallituksen asettamat johtokunnat ja toimikunnat. Kuntayhtymä vastaa siitä, että toiminta on tuloksellista ja rationaalista sekä tehokasta samanaikaisesti kun se takaa asukkaiden perusturvan. Kuntayhtymän toiminta-ajatus, tavoitteet ja kehitysstrategiat määritellään tarkemmin talousarviossa, taloussuunnitelmassa sekä erillisillä päätöksillä.


Viranhaltijaorganisaatio

Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat johtaja, johtava lääkäri, johtava hammaslääkäri, hankekoordinaattori, hallintosihteeri ja taloussuunnittelija. Kuntayhtymän hallinnon kotipaikka on Maalahti, jossa sijaitsevat myös keskushallinnon toimitilat.