Hoitotakuu


Terveydenhuoltolaissa (1326/2010, § 55) säädetään hoitotakuusta, eli ajasta, jossa potilaan on päästävä hoitoon. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Potilaan on arkipäivisin virka-aikana välittömästi saatava (5 minuutin kuluessa) yhteys perusturvakeskukseen. Yleensä terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin puhelinyhteyden aikana. Jollei arviota voida tehdä heti (vastaanotolla tai puhelimitse), se on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden perusturvakeskukseen. Perusterveydenhuollossa kiireetön hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa. Alla olevasta taulukosta saat tietoja kiireettömän hoidon jonotustilanteesta. Tietoja päivitetään joka neljäs kuukausi.

Puhelinyhteys terveyskeskukseen    

virka-aikana välittömästi, puhelimen ruuhkautuessa soittojärjestyksessä

Hoidon tarpeen määrittely

puhelimitse välittömästi

Hammaslääkärin vastaanotto

4 viikkoa

Lääkärin vastaanotto

noin 3-4 viikkoa

Laboratorio

seuraava arkipäivä

Röntgen

seuraava arkipäivä

Sairaanhoitajan vastaanotto

välittömästi

Terveydenhoitajan vastaanotto

seuraava arkipäivä