Kotihoito

Kotihoidon osastonhoitaja puh. 040 545 8092

Palvelun hakemuslomake (pdf, 161 kb)

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, jota tarjotaan henkilöille jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen kodin eri tilanteista ja askareista, heikentyneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden tai
muun syyn vuoksi.

Tavoitteena on tukea hyvinvointia, asumista ja turvallisuutta omassa kodissa.
Yksilöllinen avuntarve ratkaisee, mitä palveluja ja kuinka usein kotihoitoa tarvitaan.

Kotihoito on tarveharkintainen. Kotihoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.
Maksu tilapäisestä kotihoidosta veloitetaan per käynti.
Maksu jatkuvasta kotihoidosta veloitetaan per kuukausi. Maksu määräytyy kotihoidon sisällön,
määrä käyntejä/kuukausi, asiakkaan kuukausitulojen ja perheen koon mukaan.

Kotihoito on jaettu kolmeen piiriin. Jokaisessa piirissä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja kotihoitajia. 

  • Kristiinankaupunki, Tiukka, Myrkky
  • Lapväärtti, Perus, Dagsmark, Merijärvi
  • Siipyy, Metsälä, Kallträsk, Skaftung, Henriksdal, Härkmeri, Uttermossa