Veterinär - Västkustens miljöenhet

Kommunerna Korsholm, Kristinestad, Kaskö och Närpes har ett samarbete inom miljövården och verksamheten lyder under Västkustens miljöenhet. Här finns mera information om veterinärvården vid västkustens miljöenhet.

I Kristinestad arbetar veterinär Jarkko Oksanen.

Veterinär Jarkko Oksanen
Mellangärdsvägen 7 C, 64140 Tjöck
tel. 040 036 2462
jarkko.oksanen@korsholm.fi 

Som vikarie fungerar Eira Hyvätti.

 

Veterinärjour

Jouren är avsedd för brådskande fall, det vill säga akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtelefon 0600 399 199.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,527€/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,551 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).

Läs mer om jourhavande veterinär