Tandvård

Att söka sig till tandvården

vard o omsorgscentralen kristinestad 25

Tiderna för tidbeställning till tandvården i Kristinestad är angivna nedan för de olika verksamhetspunkterna i Kristinestad och Lappfjärd. 

Alla patienter kan om de så önskar bli kallade till kontroll. Tidpunkten för kontroll bestäms efter varje vårdperiod, vårdbehovet bedöms individuellt.


Tandläkarmottagningarnas öppethållningstider:

Tandläkarmottagningen i Kristinestad
Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad
Öppet må-to kl. 7:00-15:00, fre kl. 7:00-13:00
- tidsbeställning kl. 8:00-10:00    tel 06-2218430
- akutmottagning må, ti, to, fre kl 8-9 (anmälan före kl 09:00) 

Tandläkarmottagningen i Lappfjärd
Hemvägen 2, Lappfjärd
Öppet må-to kl. 7:30-15:00, fredagar ingen mottagning
- tidsbeställning kl. 8:00-10:00    tel 040-1931494
- akutmottagning onsdagen 12:00-13:00 (anmälan före kl 12:00 per telefon)

Samtal till Lappfjärds mottagning överförs inte automatiskt till Kristinestads
tandvårdsmottagning, ring direkt till Kristinestads tandvårds telefonnummer om du
inte får svar inom rimlig tid vid Lappfjärds mottagning.

Jourtider för tandvården

Vardagsjour

Tandvårdsjourtiden i Kristinestad utan tidsbokning må,ti,to,fre kl. 8-9 och i Lappfjärd ons kl. 12 - 13.

Jour under söckenhelger och veckoslut

Veckosluts- och söckenhelgsjour sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2 - 4) kl. 10 - 12 utan tidsbokning. Patienterna vårdas enligt den ordning de anländer i. När man kommer till jourmottagning skall man fylla i en förhandsblankett som ges till den jourhavande tandläkaren.

Kvällsjour

Under kvällsjouren sköts sådana symptom som allvarligt hotar patientens hälsa och där vården inte kan förflyttas till följande dag. Kvällsjour i Seinäjoki vardagkvällar kl. 16-21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00. Kontakt till Vasa centralsjukhus tfn 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon och ringer vid behov till tandläkare.

Nattjour

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800.

Grundvård

Grundvård ges åt alla. I grundvården ingår bla. granskning, behandling sjukdomar i tandköttet, lagning av tänder, utdragning och rotbehandling.

Specialbehandling

Som specialbehandling erbjuds ortodonti (tandreglering). Häls
ovårdscentralen i Kristinestad besöks en gång per månad av en specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt patienter i behov av tandreglering.

Avgifter som uppbärs inom tandvården

För i hälsovårdscentralen gjord undersökning av mun och tänder och vård uppbärs av en 18 år fylld person i besöksavgift 13,30 euro per besök. För vård som ges av specialtandläkare uppbärs i besöksavgift 19,40 euro per besök. Besöksavgift hos munhygienist 10,30 euro.

Förutom besökavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder enligt förordningen. För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 51,40 euro för personer som fyllt 15 år.

Tandvårdens kösituation 2019

Värkpatienter slipper samma dag till värkmottagning. Till tandläkarvård som inte är brådskande slipper man inom 3 veckor, till tandhygienist inom 4 veckor.