Tandvården


Att söka sig till tandvården

vard o omsorgscentralen kristinestad 25


Tiderna för tidbeställning till tandvården i Kristinestad är 
angivna nedan för de olika verksamhetspunkterna
Kristinestad och Lappfjärd. 

Alla patienter kan om de så önskar bli kallade till kontroll. Tidpunkten för kontroll bestäms efter varje vårdperiod, vårdbehovet bedöms individuellt.


Tandläkarmottagningarnas öppethållningstider


Tandläkarmottagningen i Kristinestad

Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad
Öppet må-to kl. 7:00-15:00, fre kl. 7:00-13:00
- tidsbeställning kl. 8:00-10:00 tel. (06) 2218 430
- akutmottagning må, ti, to, fre kl. 8:00-9:00 (tidsbokning före kl 09:00 per telefon) 

Tandläkarmottagningen i Lappfjärd

Hemvägen 2, Lappfjärd
Öppet må-to kl. 7:30-15:00, fredagar ingen mottagning
- tidsbeställning kl. 8:00-10:00 tel. (06) 2221 021
- akutmottagning onsdagen kl. 12:00-13:00 (tidsbokning före kl. 12:00 per telefon)
Samtal till Lappfjärds mottagning överförs inte automatiskt till Kristinestads tandvårdsmottagning,
ring direkt till Kristinestads tandvårds telefonnummer om du inte får svar inom rimlig tid vid Lappfjärds mottagning.

 

Jourtider för tandvården


Vardagsjour

Tandvårdsjourtiden (vid värk) MED TIDSBOKNING i Kristinestad må,ti,to,fre kl. 8:00-9:00 tel. (06) 2218 430 och i Lappfjärd ons kl. 12:00-13:00 tel. (06) 2221 021.

OBS! Ny praxis p.g.a. COVID-19 epidemin: Boka tid till jouren!

 

Jour under söckenhelger och veckoslut

Veckosluts- och söckenhelgsjour sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2 - 4). Vasa centralsjukhus använder sig av det riksomfattande rådgivningsnumret till jourhjälpen, 116 117. Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst som används inom flera sjukvårdsdistrikt. Utanför tjänstetid ska man alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren. Det här gäller även för mun- och tandvårdsjouren.

Kvällsjour

Under kvällsjouren sköts sådana symptom som allvarligt hotar patientens hälsa och där vården inte kan förflyttas till följande dag. Kvällsjour i Seinäjoki vardagkvällar kl. 16-21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00. Kontakt till Vasa centralsjukhus tel. 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon och ringer vid behov till tandläkare.

Nattjour

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. 
Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tel. 02 313 8800.


 

Grundvård

Grundvård ges åt alla. I grundvården ingår bla. granskning, behandling sjukdomar i tandköttet, lagning av tänder, utdragning och rotbehandling.

Specialbehandling

Som specialbehandling erbjuds ortodonti (tandreglering). Hälsovårdscentralen i Kristinestad besöks en gång per månad av en specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt patienter i behov av tandreglering.

Avgifter som uppbärs inom tandvården

För i hälsovårdscentralen gjord undersökning av mun och tänder och vård uppbärs av en 18 år fylld person i besöksavgift 13,30 euro per besök.
För vård som ges av specialtandläkare uppbärs i besöksavgift 19,40 euro per besök.
Besöksavgift hos munhygienist 10,30 euro.
Förutom besökavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder enligt förordningen.
För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 50,80 euro för personer som fyllt 15 år.

Tandvårdens kösituation 2020

Värkpatienter slipper samma dag till värkmottagning. Till tandläkarvård som inte är brådskande slipper man inom 3 veckor, till tandhygienist inom 7 veckor.
(Uppdaterat 10.6.2020)