Utkomststöd


Tidsbeställning per telefon vardagar kl. 9:30 – 10:30 

via stadens växel tel. 06-2216200, fråga efter socialarbetare.

Ansökningsblankett (pdf, 128 kB)

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom social vården som beviljas i sista hand. Syftet med utkomststöd är att trygga minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv samt att främja möjligheterna att klara sig på egen hand.

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete eller egna tillgångar, eller med hjälp av andra förmåner eller på annat sätt. Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

Från början av år 2017 ansöks grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstalten FPA. FPA avgör om klienten har rätt till grundläggande utkomststöd. Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas fortfarande av kommunen.

För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd bör beslut om grundläggande utkomststöd ha gjorts av FPA.