Socialombudsmannen


Socialombudsman Katarina Norrgård (finns i Vasa)
Socialombudsmannen är anträffbar
må-fre kl. 8-14, tel. 040 507 9330
e-post: katarina.norrgard@vaasa.fi

Postadress
Vasa stad / Socialombudsman
PB 241
65101 Vasa

Besöksadress
Krutkällarvägen 4
65100 Vasa

Enligt 24 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall varje kommun ha en socialombudsman, som har till uppgift att hjälpa socialvårdens klienter i frågor som rör deras rättigheter.

Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut. Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller bemött som klient hos socialvården kan vända sig till socialombudsmannen. Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria.