Familjearbete


Familjearbete ger stöd i barnfamiljers vardag. Familjearbete är hjälparbete som görs tillsammans med familjen och som syftar till förändring. Familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

I arbetet tar man i beaktande varje familjemedlems syn på situationen inom den egna familjen. Man strävar till att hjälpa familjen till en helhet, men man svarar även på familjemedlemmarnas individuella behov på ett sätt som betjänar familjen som helhet.

Familjearbete erbjuder:

  • stöd och handledning till barnfamiljer
  • stöd i föräldraskapet
  • stöd vid krävande livssituationer
  • handledning, råd och stöd i vardagliga sysslor
  • ger råd i fostringsfrågor
  • stöder samspelet i familjen

Familjearbete består av förebyggande familjearbete och barnskyddets familjearbete. Det förebyggande familjearbetet stöder och stärker familjens välmående i olika livssituationer. Barnskyddets familjearbete förordas på socialarbetares initiativ.

Målet är att stärka föräldraskapet och stöda i att sätta gränser och att förmedla omsorg. Man uppmuntrar barnen att fungera enligt sin ålder och utvecklingsnivå. Med familjearbetet strävar man till att minska att familjens interna problem återspeglas på barnens och ungas liv.