Barnskydd


Barnskyddet baserar sig på barnskyddslagen (417/2007) och dess uppgift är att trygga barnens rättigheter, t.ex. barnets rätt till en trygg och harmonisk uppväxtmiljö, jämlik och mångsidig utveckling, speciellt skydd och omvårdnad enligt barnets egna individuella behov och önskemål. Inom barnskyddet ligger tyngdpunkten i arbetet på att förbättra uppväxtmiljöerna, stödja föräldraskap och förebyggande arbete. Strävan är att stödja familjen i barnets egen uppväxtmiljö. I fall barnets levnadsförhållanden av någon anledning äventyras, måste barnet garanteras så bra vård som möjligt utom hemmet. Barnskyddet kan delas in förebyggande åtgärder, stödåtgärder inom öppenvården samt vård utom hemmet.

Vem som helst kan göra en barnskyddsanmälan eller ta kontakt med barnskyddet i kommunen om de känner oro för ett barns välfärd. Om en myndighet eller andra professionella känner oro för ett barn ska de omedelbart göra en barnskyddsanmälan. Privatpersoner kan göra en anonym anmälan.

Alla kan göra barnskyddsanmälan om ett barn eller en ung människa är i behov av hjälp, genom att ringa till socialarbetarna på telefontid vardagar kl. 9:30 – 10:30 tel. 06 221 6200 eller till familjeomsorgschefen Anette Hakala tel. 06 221 6221.