Adoptionsrådgivning


En familj som vill adoptera ett barn skall kontakta socialbyrån i hemkommunen. Adoptionsrådgivningen tar tid, 6-12 månader, och under denna tid utreds föräldrarnas möjlighet att fungera som föräldrar för barnet. Under adoptionsrådgivningen uppgörs en hemutredning. Efter utvärdering av adoptionsrådgivning och hemutredning kan ett adoptivbarn placeras i familjen. 

Kontakta familjeomsorgschef Anette Hakala tel. 06 221 6221.