Offentlig rättshjälp, ekonomi- och skuldrådgivning

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå är ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde. Dess uppgift är att tillhandhålla rättshjälpstjänster. Byrån hör från och med 1.10.2016 till Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.