Hemvård

Hemvårdens avdelningsskötare tel. 040 545 8092

Ansökningsblankett för service (pdf, 170 kb)

Med hemvård avses hemservice och hemsjukvård som erbjuds personer som behöver hjälp för att klara
vardagen i hemmet, p.g.a. nedsatt funktionsförmåga, svår familjesituation, sjukdom eller annan orsak.

Målet är att stöda välmåendet, boendet och tryggheten i hemmet.
Det individuella hjälpbehovet avgör till vad och hur ofta hemvårdens insatser behövs.

Hemvård är behovsprövad. Hemvården kan vara tillfällig eller regelbunden. 
Avgiften för tillfällig hemvård debiteras per besök.
Avgiften för regelbunden hemvård debiteras per månad och fastställs enligt hemvårdens innehåll,
antal besök/månad, klientens månadsinkomst och familjens storlek.


Hemvården är indelad i tre distrikt. I varje distrikt arbetar sjukskötare, närvårdare och hemvårdare.

  • Kristinestad, Tjöck, Mörtmark
  • Lappfjärd, Perus, Dagsmark, Korsbäck
  • Sideby, Ömossa, Kallträsk, Skaftung, Henriksdal, Härkmeri, Uttermossa