Social- och hälsovård

Bottenhavets Hälsa

Samföretaget Bottenhavets Hälsa ansvarar för

 Bottenhavets Hälsa

Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde svarar för Kristinestads social- och hälsovårdstjänster fr.o.m den 1.1.2022. Du betjänas av bekant personal på samma betjäningspunkter som tidigare - största förändringen är det nya namnet och de nya servicenumren.

Om det är fråga om ett nödläge, ring alltid nödnumret 112. Ring Jourhjälpen 116 117 (efter kl. 15.00) innan du överväger att åka till jouren.

Österbottens välfärdsområde

Veterinären

Djur som bor i Kristinestad med omnejd sköts av Västkustens miljöenhet. Inom Västkustens miljöenhets samarbetsområde finns 5 st. veterinärmottagningar. Bekanta dig med verksamheten på Korsholms kommuns webbplats