Skolhälsovård

Skolhälsovårdens mål är att främja och stöda elevers och studerandes hälsa och utveckling. En viktig del av arbetet är att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling och att ingripa i dessa i ett så tidigt skede som möjligt. Skolhälsovårdaren arbetar i nära samarbete med föräldrar, lärare och övrig personal inom elevvården.

I skolhälsovårdens förebyggande arbete ingår

  • att utföra hälsoundersökningar, vilka bl.a omfattar uppföljning av tillväxt och utveckling, hållning, syn- och hörsel
  • att stöda psykisk utveckling
  • att handleda till hälsosamma levnadsvanor
  • att följa upp och ge vaccinationer
  • att ge preventivmedelsrådgivning
  • att följa upp och stöda elever med hälsorisker
  • att samarbeta med föräldrar/vårdnadshavare och lärare och övrig elevvårdspersonal
  • att bedöma skolans fysiska, psykiska och sociala miljö
  • sjukvårdsmottagning

Om föräldrarna behöver intyg för vård av sjukt barn skall skolhälsovården kontaktas från första dagen intyget behövs.

Skolhälsovårdarna och skolläkare

Inom skolhälsovården arbetar tre skolhälsovårdare:

Skolhälsovårdare Erica Widberg            tel. 040 705 2339 (må-fre kl. 8-14)
- Kantakaupungin koulu
- Kristinestads skola

Skolhälsovårdare Therese Ekholm        tel. 040 198 3868 (ti-tors kl. 8-14)
- Lappfjärd skola
- Härkmeri skola

Skolhälsovårdare Eva Norrgård             tel. 040 545 0337 (må-fre kl. 8-16)
- Kristinestads högstadium och gymnasium 
- Kristiinanseudun yläaste ja lukio  
- Lappfjärds folkhögskola, Axxell

Skolläkare Charlotte Grönvik arbetar inom skolhälsovården en dag per vecka.
Tider ges via skolhälsovårdaren.

Har du som vårdnadshavare frågor gällande Ditt barns hälsa, tillväxt eller utveckling går det bra att kontakta skolhälsovården.

 

Hälsoundersökningar

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar, som alltid innefattar individuell hälsorådgivning. Hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I de omfattande hälsoundersökningar deltar hälsovårdare, skolläkare, förälder och elev/studerande. Föräldrarna är även välkomna till de övriga hälsoundersökningarna, vänligen meddela om du önskar närvara.


Hälsoundersökningar görs enligt följande


Inför skolstart. Vårdnadshavare och blivande skolelev träffas på rådgivningen.

Åk 1             Omfattande hälsoundersökning. Frågeformulär.
Åk 2-4          Hälsoundersökning hos hälsovårdare
Åk 5             Omfattande hälsoundersökning. Frågeformulär.
Åk 6             Hälsoundersökning hos hälsovårdare. HPV vaccin för flickor, om lov finns.
Åk 7             Hälsoundersökning hos hälsovårdare. Vårdnadshavare deltar. Frågeformulär.
Åk 8             Omfattande hälsoundersökning. Alla elever få ett hälsointyg för ungdom som är giltigt i 5år framåt;

kan användas för t.ex. moped- och bilkörkort. Frågeformulär.

Åk 9             Hälsoundersökning hos hälsovårdare. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Eleven får vaccinationsintyg.

Gymnasiet/Axxell:

1:sta året     Hälsoundersökning hos hälsovårdare. V.b. skolläkare.

2:dra året    Hälsoundersökning hos skolläkare. Görs bedömning av tjänsteduglighetsklassen inför

militärtjänstgöring.

Länkar

Smarta familjen - neuvokasperhe.fi
Ät gott! - syohyvaa.fi
Folkhälsan - folkhalsan.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto - mll.fi
Föräldraförbund - vanhempainliitto.fi
Hem och skola - hemochskola.fi
Psykporten - psykporten.fi
Ehkäisevä päihdetyö - ehyt.fi
Institutet för hälsa och välfärd - thl.fi