Skolhälsovård

Skolhälsovårdens mål är att främja och stöda elevers och studerandes hälsa och utveckling. En viktig del av arbetet är att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling och att ingripa i dessa i ett så tidigt skede som möjligt. Skolhälsovårdaren arbetar i nära samarbete med föräldrar, lärare och övrig personal inom elevvården.

Inom skolhälsovården arbetar två skolhälsovårdare:

Skolhälsovårdare Sofia Berglund, 040 705 2339 (må-fre kl. 8-16)
- Kantakaupungin koulu

- Kristinestads skola

- Lappfjärdsskola

Skolhälsovårdare Therese Ekholm, 040 198 3868 / 040 5450 337 (ti-fre kl. 8-16)
- Kristinestads högstadium och gymnasium
- Kristiinanseudun yläaste ja lukio (Tuula Sandberg delvis också)

- Härkmeri skola


- Lappfjärds folkhögskola, Axxell (Ann-May Lövdahl)

Skolläkare Charlotte Grönvik arbetar inom skolhälsovården en dag per vecka.
Tider ges via skolhälsovårdaren.

 

För tillfället:

Skolhälsovårdare Erica Widberg, mammaledig (08/2021)

Skolhälsovårdare Eva Norrgård, alterneringsledig (12/2020)

 

I skolhälsovårdens förebyggande arbete ingår

 • att utföra hälsoundersökningar, vilka bl.a omfattar uppföljning av tillväxt och utveckling,
  hållning, syn- och hörsel
 • att stöda psykisk utveckling
 • att handleda till hälsosamma levnadsvanor
 • att följa upp och ge vaccinationer
 • att ge preventivmedelsrådgivning
 • att följa upp och stöda elever med hälsorisker
 • att samarbeta med föräldrar/vårdnadshavare och lärare och övrig elevvårdspersonal
 • att bedöma skolans fysiska, psykiska och sociala miljö
 • sjukvårdsmottagning

Om föräldrarna behöver intyg för vård av sjukt barn skall skolhälsovården kontaktas från första dagen intyget behövs.


Hälsoundersökningar

I skolhälsovården/studerande hälsovården ingår årliga hälsoundersökningar, som alltid innefattar individuell hälsorådgivning. Hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I de omfattande hälsoundersökningar deltar hälsovårdare, skolläkare, förälder och elev/studerande. Föräldrarna är även välkomna till de övriga hälsoundersökningarna, vänligen meddela om du önskar närvara.

Har du som vårdnadshavare frågor gällande Ditt barns hälsa, tillväxt eller utveckling går det bra att kontakta skolhälsovården.

 

Länkar

Smarta familjen - neuvokasperhe.fi
Ät gott! - syohyvaa.fi
Folkhälsan - folkhalsan.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto - mll.fi
Föräldraförbund - vanhempainliitto.fi
Hem och skola - hemochskola.fi
Psykporten - psykporten.fi
Ehkäisevä päihdetyö - ehyt.fi
Institutet för hälsa och välfärd - thl.fi