Seniorrådgivning

Tidsbeställning och telefonrådgivning

   
Kristinestads rådgivningsbyrå

Mån-fre kl. 8.30-9.30 tel. (06) 2218 480
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Seniorrådgivare

Margaretha Henriksson, 0400 754 780
Må-tis kl. 8.00-8.30 

Målsättningen med seniorrådgivningen är att de äldre kan bo hemma längre och att deras funktionsförmåga bibehålls/förbättras. Seniorrådgivningen ger information, råd och vägledning i frågor som rör åldrande, hälsa och funktionsförmåga. Handledning fås kring olika behövliga serviceformer och verksamhetsutbud som kommunen och tredje sektorn har.

Hälsoträff och välfärdsfrämjande hembesök

Seniorer som fyller 70 år får inbjudan till en individuell hälsoträff. Alla kommuninvånare som fyller 75 år under året erbjuds ett välfärdsfrämjande hembesök. Syftet med hälsoträffen/hembesöket är att kartlägga seniorens hälsa, välmående och livssituation samt ge hälsorådgivning. En broschyr om ett friskt åldrande, ett frågeformulär skickas hem med den erbjudna tidpunkten. Seniorrådgivningen är frivillig och avgiftsfri.

Närståendevårdare över 65 år erbjuds en hälsogranskning med två års mellanrum. Syftet är att kartlägga närståendevårdarens eget hälsotillstånd, mående och ork.

Alla seniorer över 65 år har möjlighet att komma till individuell seniorrådgivning.

En serviceguide har utarbetats inom ramen för projektet
Trygghet i hemmet - dygnet runt
uppdaterad 18.03.2019, se PDF:n här: serviceguide