Mödrarådgivning

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Må-fre kl. 8.30-9.30 tel (06) 221 8480

Kristinestads rådgivning
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Mödrarådgivningen sköts av hälsovårdarna                         

Therese Ekholm     0401983868                               
Esmy Nevala          0400847760

Läkare

Jaana Sjöqvist

Mödrarådgivning

Mödrarådgivningens mål är att trygga bästa möjliga hälsa för den gravida kvinnan, fostret och det nyfödda barnet, samt att främja och upprätthålla hela familjens hälsa och välmående. Man uppmärksammar varje väntande mors och familjs enskilda behov vid planering av vården.

Uppföljning av graviditeten görs enligt de nationella rekommendationerna för mödravården. Inom de rekommenderade besöken ingår en omfattande hälsoundersökning (v.13-18). Målet med denna omfattande hälsoundersökning är att kartlägga och stöda hela familjens välmående, parförhållandet, föräldraskapet och hälsosamma levnadsvanor. De blivande föräldrarnas kraftresurser kartläggs och familjen erbjuds vid behov stöd i tidigt skede.

Den väntande familjen erbjuds möjlighet att delta i fosterscreeningar. Rådgivningen erbjuder också familjeförberedelseträffar.

Besök på rådgivningen för den gravida

Graviditetsveckor 6-8        Tidsbokning till mödrarådgivningen
Graviditetsveckor 8-10      Inskrivningsbesök
Graviditetsveckor 12-13    Ultraljud (mödrapkl, VCS)
Graviditetsveckor 13-18    Omfattande hälsoundersökning, hälsovårdare/läkare
Graviditetsveckor 20-21    Morfologi ultraljud (VCS)
Graviditetsveckor 22-24    Graviditetsintyg
Graviditetsveckor 26-32    Hälsovårdare
Graviditetsveckor 32-36    Ultraljud (HVC)
Graviditetsveckor 35-36    Hälsovårdare
Graviditetsveckor 37-41    Besök varannan vecka (vb. tätare) till hälsovårdare

Inom 7 dygn efter förlossningen hälsovårdarens hembesök.

5-12 veckor efter förlossningen gör hälsovårdare eller läkare efterundersökning.