Influensavaccin

Influensavaccinationer 2019

Vaccinationstillfällen utan tidsbeställning:

Kristinestads rådgivning (Lappfjärdsvägen 10)

Måndag 25.11
Måndag 2.12

kl. 10 - 17
kl. 10 - 17

Sideby rådgivning (Långviksvägen 16)

Onsdag 27.11

kl. 12 - 16


och övriga tider enligt tidsbeställning från rådgivningen tel. 06-2218480 (kl. 8.30-9.30)

Vaccinationer är avgiftsfria för

  • alla som fyllt 65 år

  • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård

  • gravida kvinnor

  • alla barn i åldern 6 månader - 6 år

  • social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

  • närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa

  • värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Vaccinationerna ska ges innan epidemin bryter ut, helst i november och december. Om epidemin ännu inte brutit ut kan vaccinationer ges också efter årsskiftet.

Institutet för hälsa och välfärds information om influensa och influensavaccin.

 

Kristinestads rådgivning och Sideby rådgivning 

Tidsbeställning
Må-fre kl. 8.30–9.30 tel. (06) 221 8480