Influensavaccin

Vaccinationer är avgiftsfria för:

-   alla som fyllt 65 år
-   personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
-   gravida kvinnor
-   alla barn i åldern 6 månader - 6 år.
-   social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
-   närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
-   värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Vaccinationerna ska ges innan epidemin bryter ut, helst i november och december. Om epidemin ännu inte brutit ut kan vaccinationer ges också efter årsskiftet.

 

Kristinestads rådgivning och Sideby rådgivning 

Tidsbeställning
Må-fre kl. 8.30–9.30 tel. (06) 221 8480

 

Institutet för hälsa och välfärds information om influensa och influensavaccin hittar du här:
 www.thl.fi/sv/web/vaccinationer