Influensavaccin

Vaccinationer är avgiftsfria för

  • alla som fyllt 65 år
  • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
  • gravida kvinnor
  • alla barn i åldern 6 månader - 6 år
  • social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
  • värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Vaccinationerna ska ges innan epidemin bryter ut, helst i november och december. Om epidemin ännu inte brutit ut kan vaccinationer ges också efter årsskiftet.

Institutet för hälsa och välfärds information om influensa och influensavaccin hittar du här:
www.thl.fi/sv/web/vaccinationer

 

Kristinestads rådgivning och Sideby rådgivning 

Tidsbeställning
Må-fre kl. 8.30–9.30 tel. (06) 221 8480