Influensavaccin

Influensavaccinering 2021 i Kristinestad

 • THL rekommenderar massvaccinering i november-december.
 • Mer info när vaccineringen påbörjas kommer senare.

  

Vaccinationer är avgiftsfria för

 

 • alla som fyllt 65 år

 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård

 • gravida kvinnor

 • alla barn i åldern 6 månader - 6 år

 • social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

 • närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa

 • värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Vaccinering är det bästa sättet att skydda sig mot influensa och dess följdsjukdomar. Det skydd vaccinet ger bildas inom ca två veckor. Vaccinationerna ska ges innan epidemin bryter ut, helst i november och december. Om epidemin ännu inte brutit ut kan vaccinationer ges också efter årsskiftet.

Information till den som kommer för vaccinering

 • Den som kommer för vaccinering bör iaktta allmänna regler för undvikande av smittospridning
 • För att underlätta vaccineringen är det bra att välja lämplig klädsel så att överarmen lätt fås fram
 • Efter vaccineringen bör man sitta kvar 15 minuter på rådgivningen

Institutet för hälsa och välfärds information om influensa och influensavaccin.

 

Kristinestads rådgivning, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

och Sideby rådgivning; Långvikvägen 16, 64490 Sideby