Barnrådgivning

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Må-fre kl. 8.30-9.30 tel. (06) 221 8480

Kristinestads rådgivning
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
 

Hälsovårdare på barnrådgivningen är                              

Tuula Sandberg         040 508 5577                                                
Ann-May Lövdahl      040 737 2116

Barnrådgivningsläkare

Charlotte Grönvik

Barnrådgivning

Barnrådgivningen finns till för alla barnfamiljer med barn under skolåldern. Verksamhetens mål är att främja barnets möjlighet att växa upp och utvecklas väl och hållas friska. Barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling uppföljs. Barnrådgivningen vill stöda föräldraskapet och hela familjens välmående.

Till rådgivningsservicen hör mottagningsbesök, telefonrådgivning och hembesök samt grupprådgivningstillfällen. Rådgivningsservicen består av regelbundna kontroller. Mängden besök på rådgivningen kan variera enligt barnets och familjens behov. Under besöken utförs undersökningar som fastställts på nationell nivå. Barnets erbjuds de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Hälsovårdaren och läkaren samarbetar och vid behov hänvisas familjen även till annan service.

Hälsovårdaren träffar barnet/familjen första gången vid 2 veckors ålder (hembesök). Därefter en gång i månaden framtill 6 mån. ålder. Från 6mån till 1,5 års ålder blir rådgivningsbesöken varannan månad. Från 2 till 6års ålder en gång om året. Omfattande hälsoundersökningar görs vid 4 mån, 18 mån och 4 år. Då önskas att båda föräldrarna deltar. Den innhåller också en läkarundersökning.

Barnrådgivninger använder LENE-undersökningsmetoden för 3-6 åringarna.
(LENE= leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio, neurologisk bedömning av lekåldersbarnet). Till undersökningen hör bla syn- och hörselundersökning samt kartläggning av barnets motoriska färdigheter, språkutveckling och sociala samspel.

Akut insjuknade barn sköts inte på rådgivningen utan hänvisas till läkarmottagningen på HVC. Om intyg till arbetsgivare behövs för vård av sjukt barn bör rådgivningen kontaktas genast barnet insjuknar. Om barnet insjuknar i smittosam sjukdom (t.ex. förkylning, magsjuka m.m.) bör man på grund av smittorisken undvika att besöka rådgivningen. Föräldern kan istället ringa rådgivningen och komma överens om en ny tid.