Rådgivningen

vard o omsorgscentralen kristinestad 73

Tidsbeställning och telefonrådgivning


Kristinestads rådgivning
Må-fre 8.30-9.30 tel. 06 221 8480

Familjecenter
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Kristinestads rådgivning

Hälsovårdarens mottagning på rådgivningen är öppen för alla kommuninvånare.
Rådgivningen fungerar med tidsbeställning och erbjuder följande tjänster:

- mödrarådgivning, preventivrådgivning-familjeplanering, barnrådgivning, skolhälsovård, studerandehälsovård och sållningsundersökningar (papa-sållning)
- seniorrådgivning
- hälsoundersökning för arbetssökande
- förebyggande hälsofostran
- vaccinering och vaccininformation t.ex. inför utlandsresor
- intyg till förälder då barnet har kortvarig sjukdom, t.ex. förkylning och magsjuka

Sideby rådgivning

Tidsbeställd mottagning onsdagar. Sjukskötarmottagning och seniorrådgivning. 
Långvikvägen 16
64490 Sideby

Tidsbeställning till Sideby rådgivning via Kristinestads rådgivning
Må-fre 8.30-9.30 tel. 06 221 8480

Utdelning av vårdmaterial


Man beställer vårdmaterial via telefon 040 359 4082 måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00.
Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt överenskommelse.
För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.