Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde svarar för Kristinestads social- och hälsovårdstjänster fr.o.m den 1.1.2022

Du betjänas av bekant personal på samma betjäningspunkter som tidigare - största förändringen är det nya namnet och de nya servicenumren. De gamla telefonnumren fungerar dock ännu under en övergångsperiod på sex månader. Information om Kristinestads social- och hälsovårdstjänster hålls också kvar på vår webbplats men aktuell info hittar du i fortsättningen på osterbottensvalfard.fi.

gå till österbottens välfärdsområdes webbplats

Följ Österbottens välfärdsområde även på Facebook/Instagram/Twitter, så får du aktuell information om olika tjänster i ditt nyhetsflöde.

Viktiga kontaktuppgifter

Telefonlinjerna öppnas 1.1.2022.

Kundservicecentralen 06 218 9000
Ring då du vill ha hjälp med bedömning av ditt tillstånd och handledning till Österbottens välfärds service. Öppet vardagar kl. 8–16.

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 06 218 9100
Ring då du vill boka en tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten eller om du vill få information om servicen. Öppet vardagar kl. 7.30–16.

Hälso- och sjukvårdens jour 116 117
Ring då du behöver hjälp snabbt. OBS! Om du behöver hjälp direkt, ring det allmänna nödnumret 112. Öppet dygnet runt.

Social- och krisjour 06 218 9555
Ring då du har ett brådskande behov av socialservice. Öppet dygnet runt.

Telefonväxel 06 218 1111
Ring om du inte hittar de kontaktuppgifter du är ute efter. Öppet vardagar kl. 7–17.