Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för serviceområdet för vård- och omsorg består av:

 

Christian Lindedahl Vård- och omsorgsdirektör christian.lindedahl@krs.fi
Tom Lövdahl Administrativ bitr. överläkare tom.lovdahl@krs.fi
Anette Hakala Familjeomsorgschef anette.hakala@krs.fi
Riitta Palmberg t.f. Förvaltningschef riitta.palmberg@krs.fi
Elisabeth Sjöberg Chef för vårdarbetet elisabeth.sjoberg@krs.fi
Raija Stedt-Ivars Ledande tandläkare raija.stedt-ivars@krs.fi
Petra Lindfors Personalens representant petra.lindfors@krs.fi