Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för serviceområdet för vård- och omsorg består av:


Christian Lindedahl, Vård- och omsorgsdirektör
christian.lindedahl@krs.fi

Charlotte Grönvik, Ansvarig överläkare
charlotte.gronvik@krs.fi

Anette Hakala, Familjeomsorgschef
anette.hakala@krs.fi

Riitta Palmberg, Ersättare för vård- och omsorgsdirektören
riitta.palmberg@krs.fi

Peter Riddar, Ledande läkare K5
peter.riddar@kfem.fi

Elisabeth Sjöberg, Chef för vårdarbetet
elisabeth.sjoberg@krs.fi

Raija Stedt-Ivars, Ledande tandläkare
raija.stedt-ivars@krs.fi

Petra Lindfors, Personalens representant
petra.lindfors@krs.fi