Sårvård

Sårvårdens ansvarsskötare


Som ansvarsskötare fungerar sjukskötare Jaana Rantala

(Iida Laine och Riina Järvenpää)

Vård och uppföljning av kroniska sår i samarbete med läkare.

Ta kontakt via växeln tel. (06) 2218 411