Reumapatienter

Reumapatienternas ansvarsskötare

   
Ta kontakt via växeln tel. (06) 2218 411
Som ansvarsskötare fungerar sjukskötare Ulla Mattfolk

Skötaren ordnar vården och uppföljning av reumapatienter enligt anvisning från specialsjukvården. 

www.reumaliitto.fi