Reumapatienter

Reumapatienternas ansvarsskötare

Som ansvarsskötare fungerar sjukskötare Ulla Mattfolk
Ta kontakt via växeln tel. (06) 2218 411

Skötaren ordnar vården och uppföljning av reumapatienter enligt anvisning från specialsjukvården.


www.reumaliitto.fi