INR-uppföljning

INR-uppföljning på hälsovårdscentralen


Fr.o.m 18.4.2016 börjar Marevanskötaren på läkarmottagningen ta INR proverna.
-    Marevandoseringen ordineras genast.
-    Ifall läkare måste konsulteras angående INR svaret meddelas doseringen senare på dagen per telefon.
-    Provet tas från fingret.
-    Ett tillförlitligt prov fås om händerna är varma.
-    För besöket reserveras 10 minuter.

Anmäl er vid infopunkten.

Passar ej utsatt tid, ring (06) 221 8630 vardagar kl. 12-15 och ändra tiden.

Som INR-skötare fungerar sjukskötarna

Ulla Mattfolk, Jaana Rantala och Katja Jungløv-Kärkkäinen.

IMG 27