Hjärtskötare

Hjärtskötarens mottagning

vard o omsorgscentralen kristinestad 169

Hjärtskötare är Kristina Hannus och Ulla Mattfolk
Kontakt via växeln tel. (06) 2218 411.

-   Hjärtskötarens uppgift är att fungera som kontaktperson mellan
    specialsjukvården och primärhälsovården.
-   Hjärtskötaren handleder och stöder patientens egenvård och deltar i
    uppgörandet av vårdplan och utvärdering av vårdmålen tillsammans
    med patienten och vårdande läkare.
-   Till hjärtskötarens uppgift hör också uppföljning av blodtryckspatienter
    (i god vårdbalans) enligt uppgjord vårdplan.


www.sydanliitto.fi