e-Recept

eReceptet


En läkare utfärdar och undertecknar alla recept elektroniskt. Receptet sparas i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. FPA är registeransvarig för Receptcentret. Det riksomfattande Receptcentret innehåller elektroniska recept och expedieringsanteckningar som apoteken infört på recepten. På basis av de uppgifter som finns i Receptcentret kan vilket som helst apotek expediera läkemedlen.

Recepten och uppgifterna om expedieringen sparas i Receptcentret.

Läkaren kan skriva ett telefon- eller pappersrecept endast i undantagsfall. Också sådana recept görs elektroniska på apoteket och sparas i Receptcentret. Patienten har också rätt att förbjuda att man läser de receptuppgifter som lagrats i Receptcentret.

Patienten kan kontrollera sina egna receptuppgifter på Mina Kanta-sidor. Man loggar in via webbplatsen www.kanta.fi. På Mina Kanta-sidor kan man kontrollera vilka recept har ordinerats, hur länge de är giltiga och hur mycket läkemedel man ännu kan ta ut. Man loggar in med nätbankkoder, identitetskort eller mobilcertifikat.