Cancerpatienter

Cancerpatienternas ansvarsskötare

   
Ta kontakt måndagar kl. 14-16 via växeln tel. (06) 2218 411. Du kan också lämna ringbud.
Som ansvarsskötare fungerar sjukskötare Tuula Kultalahti.

Skötaren ordnar cancerpatienternas eftervård enligt anvisningar från specialsjukvården.Österbottens cancerförening