Astmaskötare

Astmaskötarens mottagning

Tidsbeställning vardagar kl. 12-15 tel. (06) 2218 630.
Astmaskötaren har mottagning vid läkarmottagningen.
Astmaskötare är sjukskötare Tuula Kultalahti.

På mottagningen sker regelbunden uppföljning av astma- och copd-patienter.
Även patienter med misstänkt astma eller copd kan själva beställa tid eller bli
hänvisade av läkare till mottagningen för utredning.

Astmaskötaren handhar Pef-uppföljning, spirometri och bronkolyttest, handledning av
medicinintag, upplysning om egen vård, rökavvänjning, handledning i rehabilitering.

Andningsförbundets hemsidor www.hengitysliitto.fi/sv/andningssjukdomar/astma