Psykiatrisk sjukskötare

Psykiatriska sjukskötare vid familjecentret i Kristinestad.
Vi är en del av Psykosociala enheten i K5.

Mottagning

Psykiatriska sjukskötarna är anträffbara i psykosocialens utrymmen på familjecentret i Kristinestad:
Telefontid vardagar kl. 8-15 tel. 06 224 1831 (växel)

Psykiatriska sjukskötarnas verksamhet fungerar med tidsbeställning.
Vårdbedömning
Vi kan erbjuda er korta terapier.
Vi kan erbjuda stödsamtal
Vi kan erbjuda stöd åt anhöriga.
Vi kan erbjuda barn-och familj i samspråk vårdmetod.
Besök hos psykiatriska sjukskötarna är avgiftsfria.

När det är fråga om akuta fall kan man kontakta Psykosociala centret tel. 06 224 1831 där det alla vardagar finns en vårdare som har en akut mottagningstid.