Krisgrupp

INFORMATION OM KRISGRUPPSVERKSAMHETEN INOM K5-OMRÅDET 


I varje HVC-område (Malax-Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad) finns en egen lokal krisgrupp, som sköter den psykologiska efterbearbetningen (debriefing) vid traumatiska olyckor med dödlig utgång eller ”närapå-händelser”. Debriefingsessioner ordnas någon dag efter den traumatiska olyckan. Emotionell första hjälp vid traumatisk händelse ges som tidigare av akutvårdspersonal vid respektive HVC.


Alarmering om krisgruppsärende
Alarm går i första hand till det Psykosociala Centret
• Tel 06-2241831
• Vardagar kl. 8-16
Ledningen för det Psykosociala Centret kontaktar i sin tur den lokala krisgrupp, som berörs av ärendet.