Vårdgaranti


I hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010, §55) finns stadgat om vårdgaranti, dvs inom vilken tid patienten bör få vård. Vårdgarantin gäller icke-brådskande vård. En patient ska vardagar under tjänstetid omedelbart (inom 5 minuter) kunna få kontakt till vård- och omsorgscentralen. En bedömning av vårdbehovet görs i allmänhet vid telefonkontakten av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Ifall inte en bedömning av vårdbehovet kan göras direkt (på mottagningen eller per telefon), ska det ske senast inom 3 vardagar från det att patienten tog kontakt. Inom primärhälsovården ska icke-brådskande vård göras inom 3 månader och inom munhälsovården ska vården påbörjas inom 6 månader. I tabellen nedan finns information om kösituationen för icke-brådskande vård. Uppgifterna uppdateras var 4:e månad.

Telefonkontakt till hälsovårdscentralen

genast under tjänstetid, vid kösituation i samtalsordning

Värdering av vårdbehov

telefonkontakt genast

Tandläkarens mottagning

4 veckor

Läkarmottagning

ca 3-4 veckor

Laboratorium

följande vardag

Röntgen

följande vardag

Sjukskötarens mottagning

genast

Hälsovårdarens mottagning

följande vardag