Vårdgaranti


I hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010, §55) finns stadgat om vårdgaranti, dvs inom vilken tid patienten bör få vård. Vårdgarantin gäller icke-brådskande vård. En patient ska vardagar under tjänstetid omedelbart (inom 5 minuter) kunna få kontakt till vård- och omsorgscentralen. En bedömning av vårdbehovet görs i allmänhet vid telefonkontakten av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Ifall inte en bedömning av vårdbehovet kan göras direkt (på mottagningen eller per telefon), ska det ske senast inom 3 vardagar från det att patienten tog kontakt. Inom primärhälsovården ska icke-brådskande vård göras inom 3 månader och inom munhälsovården ska vården påbörjas inom 6 månader. I tabellen nedan finns information om kösituationen för icke-brådskande vård. Uppgifterna uppdateras var 4:e månad.

Tel.kontakt till hälsocentralen    genast under tjänstetid, i telefonkö samtalsordning
Bedömning av vårdbehov           telefonkontakt genast      
Tandläkarens mottagning           4 veckor
Läkarmottagning                          ca 2 veckor
Laboratorium                                följande vardag
Röntgen                                         följande vardag
Sjukskötarens mottagning         genast
Hälsovårdarens mottagning      följande vardag