Sjukskötarmottagning


Tidsbeställning till sjukskötarmottagning (f.d. rådgivningens morgonmottagning)
vardagar kl. 12 - 15 tel. (06) 2218 630.

fax.nr. (06) 2218419

- Stygnborttagning
- Öronspolning
- Injektioner (injektioner för cancerbehandling via cancerskötaren)
- Samt övriga åtgärder som utförs av sjukskötare

Vacciner ges fortsättningsvis på rådgivningen,
tidsbeställning vardagar kl. 8.30 - 9.30 tel. (06) 2218 480.

 

Tidsbeställning till

Astmaskötare, Diabetesskötare, Hjärtskötare och INR-skötare
vardagar kl. 12-15 tel. (06) 2218 630.
Ta kontakt också om utsatt tid inte passar.
Anmäl er vid infopunkten.

Astmaskötare

Astmaskötaren har mottagning vid läkarmottagningen.
Astmaskötare är sjukskötare Tuula Kultalahti.

På mottagningen sker regelbunden uppföljning av astma- och copd-patienter.
Även patienter med misstänkt astma eller copd kan själva beställa tid eller bli
hänvisade av läkare till mottagningen för utredning.

Astmaskötaren handhar Pef-uppföljning, spirometri och bronkolyttest, handledning av
medicinintag, upplysning om egen vård, rökavvänjning, handledning i rehabilitering.

Andningsförbundets hemsidor www.hengitysliitto.fi (på svenska).

Diabetesskötare

Diabetesskötaren har mottagning tisdagar, onsdagar och torsdagar.
Diabetesskötare är Christina Westerlund och Kristina Hannus.

På diabetesmottagningen sker regelbunden uppföljning av diabetikernas hälsotillstånd.
Vården består i huvudsak av livsstilsrådgivning vilket innefattar kost-, motion-, viktkontroll- samt medicineringsråd.
Vården baserar sig på DEHKO:s landsomfattande program (program för prevention och bättre vård av diabetes).

På diabetesskötarens mottagning sköts i huvudsak typ II-diabetiker.
Diabetesskötaren ger vid behov blodsockermätare och undervisning i hur dessa används.
Klienten får kostnadsfritt teststickor för blodsockermätning, nålar och andra vårdtillbehör. 
Man beställer vårdmaterial via telefon 040 359 4082 måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00.
Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt överenskommelse.

Till ögonbottenfotografering kallas diabetiker regelbundet enligt läkarordination.

Diabetesförbundets telefonrådgivning 0600 94454, www.diabetes.fi.

Hjärtskötare

Hjärtskötare är Kristina Hannus och Jaana Rantala.

Hjärtskötaren fungerar som kontaktperson mellan specialsjukvården och primärhälsovården.
Hjärtskötaren handleder och stöder patientens egenvård och deltar i uppgörandet av vårdplan och utvärdering av vårdmålen tillsammans med patienten och vårdande läkare.
Till hjärtskötarens uppgift hör också uppföljning av blodtryckspatienter (i god vårdbalans) enligt uppgjord vårdplan.

Hjärtförbundet www.sydanliitto.fi

INR-skötare

INR-uppföljning sker på läkarmottagningen. Som INR-skötare fungerar sjukskötare Jaana Rantala.

Marevanskötaren på läkarmottagningen tar INR proverna.
-    Marevandoseringen ordineras genast.
-    Ifall läkare måste konsulteras angående INR svaret meddelas doseringen senare på dagen per telefon.
-    Provet tas från fingret.
-    Ett tillförlitligt prov fås om händerna är varma.
-    För besöket reserveras 10 minuter.