Rehabiliteringsavdelningen

Lappfjärdsvägen 8
vard o omsorgscentralen kristinestad 1164100 Kristinestad
Tel. (06) 221 8531
Fax (06) 221 8536

Avdelningsläkare: Tom Lövdahl
Avdelningsskötare: Eeva- Liisa Vainioranta
Tel. (06) 221 8530

E-post: förnamn.efternamn@krs.fi

Patienternas anhöriga och vänner är välkomna till avdelningen. Besökstiden är mellan kl. 12-19 eller enl. överenskommelse.

På rehabiliteringsavdelningen, som tidigare kallades bäddavdelningen, finns 18 patientplatser. Vi vårdar patienter som är i behov av akut grundsjukvård, observation, fortsatt vård eller rehabilitering efter specialsjukvård.  Med rehabiliterande intervallperioder stöder man hemmaboendet.  I vårdarbetet ingår också att ta hand om patienter i livets slutskede.

Läkaren rondar varje vardagsmorgon.

Avdelningen fungerar enligt rehabiliterande arbetssätt. Patientens resurser och självständighet styrks av vårdpersonal och fysioterapeuter.

Patientens anhöriga är alltid välkomna med i planeringen och förverkligande av vården i samråd med avdelningen. Vi upplever en uppbyggande och korrigerande respons som en viktig del i vårdarbetets utveckling.

Rehabiliterings verksamheten sker i förnyade och tidsenliga utrymmen, där vårdmiljön är planerad att stöda samt bevara patientens egna resurser.