Psykiatrisk sjukskötare


Psykiatriska sjukskötare vid familjecentret i Kristinestad
Gunilla Hammarberg och Pia Kaskela
Vi är en del av Psykosociala enheten i K5.

Mottagning

Psykiatriska sjukskötarna är anträffbara i psykosocialens utrymmen på familjecentret i Kristinestad:
- Telefon 040 748 4003 (Gunilla), 0400 668 083 (Pia) eller 06 224 1831 (växel)
- Skötarna har telefontid vardagar mellan kl. 12.00-12.30.
På annan tid än telefontid svarar vi inte om vi har en klient, men det går att sända telefonmeddelande och vi ringer upp genast när vi har möjlighet. 

Psykiatriska sjukskötarnas verksamhet fungerar med tidsbeställning.
Vårdbedömning
Vi kan erbjuda er korta terapier.
Vi kan erbjuda stödsamtal
Vi kan erbjuda stöd åt anhöriga.
Vi kan erbjuda barn-och familj i samspråk vårdmetod.
Besök hos psykiatriska sjukskötarna är avgiftsfria.

När det är fråga om akuta fall kan man kontakta Psykosociala centret tel. 06 224 1831 där det alla vardagar finns en vårdare som har en akut mottagningstid.