Patientavgifter 2020

Patientavgifter fr.o.m. 1.1.2020

Årsavgift

41,20

Besöksavgift

20,60

Jourbesöksavgift

28,30

Avgift för oannullerat besök

50,80

Fotvård

12,00

Fysioterapi och Serievård

11,40

Körkortsintyg

61,00

T-intyg

50,80

Ungdomsintyg

ingen avgift

B-intyg

ingen avgift

C-intyg

50,80

Sjömansintyg

50,80

Omfattande intyg

(färdtjänst, intressebevakare mm.)

50,80

Hälsovårdares hembesök

12,00