Minnesrådgivning


Minnesrådgivningen är sedan år 2014 en del av K5:s verksamhet. Till minnesskötarens arbetsuppgifter hör diagnostiska utredningar vid misstanke om minnessjukdom, men också uppföljningsbesök till hemmaboende personer som insjuknat i en minnessjukdom. Målet med uppföljningsbesöken är att underlätta hemmaboendet genom att ge stöd och handledning åt den minnessjuke samt anhöriga.

Det behövs ingen remiss till minnesrådgivningen, utan man kan kontakta minnesskötaren direkt 
om man är oroad över sitt eget eller en anhörigs minne.
Även vårdpersonal kan ta kontakt till minnesrådgivningen.
I huvudsak görs hembesök. Besöken är avgiftsfria.

Stina Bärnlund fungerar som minnesskötare i K5:s södra distrikt (Kristinestad-Kaskö-Närpes).
Kontakta minnesskötaren på telefonnummer 040 648 6522.

Hälsovårdscentralläkaren är ansvarig läkare då det gäller minnesutredningar. För besök hos hälsovårdscentralläkaren erläggs hälsovårdscentralavgift och för röntgen- eller neurologbesök på centralsjukhuset erläggs poliklinikavgift.