Mammografisållning

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad arrangerar bröstcancersållning i enlighet med Stadsrådets förordning
-   Undersökningen är avgiftsfri. Undersökningarna förverkligas som köptjänst
-   Undersökningen utförs på vård- och omsorgscentralen i Kristinestad av en röntgenskötare

Kvinnorna som hör till åldersgruppen som sållas, kallas till undersökningen personligen, per brev. 
Då röntgenundersökningen utförs skall överkroppen vara bar. Det är alltså bra att klä sig så att övre delen är lätt att klä av sig.
Resultatet av mammografin meddelas per brev eller telefon inom några veckor.
Om bilderna visar någonting avvikande sänds en kallelse till fortsatt undersökning.

Mammografi medför inga nämnvärda olägenheter. Den strålningsmängd man får vid röntgenfotografering av brösten är ringa. Den skadeverkan den förorsakar kan jämföras med att röka en cigarrett.
 

När du vill prata med någon om cancer

Cancerorganisationernas riksomfattande telefontjänst Syöpäyhteys - Cancerkontakt tel. 0800 19414 är öppen må och tors kl. 10-18, ti, ons och fre kl. 10-15. På denna avgiftsfria linje fås hjälp i problem som gäller cancerprevention, riskfaktorer och behandling. En specialsjukskötare svarar i telefonen. På samma nummer fås också ytterligare information om cancer och om cancerorganisationernas verksamhet.

www.cancer.fi