Aktuellt

Läkarmottagningen informerar


Vi har öppnat huvuddörren i hälsocentralen.

Ingång till ej-brådskande läkarmottagningar, skötaremottagningar och jourmottagning, samt till laboratoriet och röntgen via huvudentrén.

Jourpatienter med inga förkylningssymptom väntar i huvudaulan för läkar- eller skötarmottagninen, såsom tidigare, med tillräckliga 1-2 meters säkerhetsavstånd.

Jourens tidsbeställning: vårdbedömning, tel 06-2218600 (jourtider se brådskande läkarmottagning)

Ej-brådskande tidsbeställning, vardagar kl 12-15 tel 06-2218630

Receptförnyelser: via Mina Kanta-sidor eller per telefon nr 06-2218630 vardagar kl 12-15

Rekommenderas ändå att t.ex. dialyspatienter, Kristina Medis patienter, samt fysiatriska avdelningens patienter skulle komma in via andra dörrar.

 


Influensapoliklinik (Ingång via huvuddörren)

För patienter med förkylningssymptom har vi fortfarande reserverat skilda väntnings- och undersöknings rum med egen ingång bredvid Infon.

Ring dock alltid först till vårdbedömningen tel 06-2218600.

Entrén till influnsapolikliniken är strax efter inkomsten via huvuddörren till höger, anmälningen i Info-punkten behövs inte.